Informacija apie žoleles

Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos išaiškinimas

2017 m. lapkričio mėn. 27 d.

(...)

Atsakydami į Jūsų telefonu pateiktą klausimą „Ar galima nurodyti interneto svetainėje nuorodas į straipsnius apie atitinkamus augalus“, Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba (toliau – VMVT) pažymi, kad 2011 m. spalio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 1169/2011 dėl informacijos apie maistą teikimo vartotojams, kuriuo iš dalies keičiami Europos Parlamento ir Tarybos reglamentai (EB) Nr. 1924/2006 (EB) ir (EB) Nr. 1925/2006 bei kuriuo panaikinami Komisijos direktyva 87/250EEB, Tarybos direktyva 90/496/EEB, Komisijos direktyva 1999/10/EB, Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2000/13/EB, Komisijos 2002/67/EB ir 2008/5/EB bei komisijos reglamentas (EB) Nr. 608/2004 (toliau – Reglamentas Nr. 1169/2011) 7 straipsnio 3 dalis reglamentuoja, kad „<...>informacijoje apie maistą maisto produktams neturi būti priskiriamos žmogaus ligų profilaktinės ar gydomosios savybės arba daroma į jas nuoroda“, ši nuostata taikoma ir reklamai, todėl interneto svetainėje pateikiant nuorodas į straipsnius apie atitinkamų augalų ar kitų maisto produktų žmogaus ligų profilaktinės ar gydomosios savybes būtų pažeista minėto Reglamento nuostata.

(...)

Pagarbiai

Laura Ivanauskienė

Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos

Maisto skyriaus

Vyriausioji specialistė – valstybinė maisto produktų inspektorė

Siesikų g. 19, LT-07170 Vilnius

Jūsų krepšelis tuščias.
Artimiausiu metu prekiausime:
Visada galite įsigyti mūsų produktų čia.
Užsakykite juos internetinėje parduotuvėje šiame tinklapyje.
Svarbu
Apie mus
Informacija apie žolelių poveikį
Pagal ES reglamentą, informacijoje apie maisto produktus neturi būti jiems priskiriamos žmogaus ligų profilaktinės ar gydomosios savybės, todėl šiame tinklalapyje tokios sąvybės negali būti pateikiamos. Informacijos apie šiame tinklalapyje pateikiamų produktų tradicines, liaudyje pripažįstamas gydomasias ar profilaktines sąvybes savarankiškai galite rasti kituose šaltiniuose.